Екип

Катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми" към СУ "Св. Климент Охридски" разполага с преподавателски екип, който формира две катедри: "Геология и палеонтология" и "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми".