AA
Данаил Йовчев
Метални и неметални полезни изкопаеми

Кабинет: 76

Тел.: 02 9308 309 

Emaildyyovchev@gea.uni-sofia.bg

Дата и място на раждане: 24.11.1984 г. – гр. Шумен

Националност: Българска

Образование:
2014 г. до сега –  Геолог, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

2011 – 2014 г. – Асистент,  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

2010 г. до сега – Докторант,  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Тема на доктората: „Алувиално злато и платина от Източна Стара планина“. Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ковачев

2009 г. – Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Геохимия. Тема на дипломна работа “Характерни особености на златото и съпътстващата го минерална асоциация от хоризонт 750, находище Асарел”. Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ковачев

Научни интереси:

Метални и неметални полезни изкопаеми, Търсене и проучване на минерални находища, Минераграфия, Рудообразувателни процеси