cropped-cropped-logo_su1-1.png
Доц. д-р Цвета Станимирова
Kристалография, Кристалохимия, Експериментална минералогия

Кабинет: 75

Тел.: 02 9308 258

Emailstanimirova@gea.uni-sofia.bg

Дата и място на раждане: 22.01.1966 г. – гр. София

Националност: Българска

Образование:

1985 – 1990 г. – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, магистър
2001 г. – Доктор – „Кристалохимични особености и термична декомпозиция на минерали от хидроталкитовата група“
2007 г. – Доцент

Езици: английски и руски език

Научни интереси:
Кристалография
Рентгенов фазов анализ
Кристалохимия
Синтез и модификация на минерали хидрокси соли, зеолити

Членство:
Българско Кристалографско Дружество
Българско Геологическо Дружество

Доц. д-р Цвета Станимирова преподава по следните предмети:

Бакалавърска степен

Магистърска степен