Докторанти
Милена Вецева

Тема на дисертацията: Седиментология на ценоманско-туронските скални последователности в части от Източния Балкан и Източния Предбалкан

Научен ръководител: Доц. д-р Атанас Чаталов

Християна Георгиева

Тема на дисертацията: Хидротермални изменения на скалите от медно-порфирно находище Елаците

Научен ръководител: Проф. д-р Росен Недялков

Цветомила Владинова

Тема на дисертацията: Петролого-геохимична характеристика на нискометаморфни скали между Родопите и Средногорието.

Научен ръководител: Доц. д-р Златка Чернева

Десислава Рачева

Тема на дисертацията: Молибденовите орудявания в района на с. Паничерево, Сърнена Средна гора

Научен ръководител: Доц. д-р Василка Младенова

Яна Кънчева

Тема на дисертацията:
Научен ръководител: Проф. д-р Камен Богданов

Иван Крумов

Тема на дисертацията: Пространствени закономерности в разпределението на молибденовата минералзация в медно-порфирното находище Елаците

Научен ръководител: Проф. д-р Камен Богданов