Катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"
Геолого-географски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бул. „Цар Освободител“ №15; София 1504

Стая: 72
Тел.: 02 930 8 255

Камелия Недкова-Петрова
Секретар на катедрата
depmpeg@gea.uni-sofia.bg

Ръководител катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“

stanimirova@gea.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

* Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните ви от този уебсайт. By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.