Учебни практики

Катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми" към СУ "Св. Климент Охридски" включва следните учебни практики в обучението на студентите: