Учебни практики

Катедра по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ "Св. Климент Охридски" включва следните учебни практики в обучението на студентите: