5-Атанас Чаталов
Проф. д-р Атанас Чаталов
Седиментология на карбонатни и кластични скали

Кабинет: 72

Тел.: 02 9308 255 

Emailchatalov@gea.uni-sofia.bg

Образование:

1984 – 1989 г. –  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър
1997 г. – доктор: „Седиментология на карбонатните скали от Могилската свита (спат-аниз) в Западните Балканиди“
2002 г. – доцент
2018 г. – професор

Чужди езици: английски език, руски език

Научни интереси:
Седиментология на карбонатни скали
Седиментология на кластични скали
Триаска седиментология

Членство:
Българско Геологическо Дружество

 
 

Доц. д-р Атанас Чаталов преподава по следните предмети:

Бакалавърска степен:

Магистърска степен: