cropped-cropped-logo_su1-1.png
Доц. д-р Цвета Станимирова
Ръководител катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"

Кабинет: 75

Тел.: 02 9308 258

Emailstanimirova@gea.uni-sofia.bg