Учебни практики

Катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към СУ „Св. Климент Охридски“ включва следните учебни практики в обучението на студентите: