Екип

Катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към СУ „Св. Климент Охридски“ разполага с преподавателски екип, който формира две катедри: „Геология и палеонтология“ и „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“.