Докторанти
Милена Вецева

millena_vetseva@abv.bg

Тема на дисертацията: Седиментология на ценоманско-туронските скални последователности в части от Източния Балкан и Източния Предбалкан

Научен ръководител: Проф. д-р Атанас Чаталов

Християна Георгиева

hristiana.georgieva@abv.bg

Тема на дисертацията: Хидротермални изменения на скалите от медно-порфирно находище Елаците

Научен ръководител: Проф. д-р Росен Недялков

Цветомила Владинова

tsvetty@gmail.com

Тема на дисертацията: Петролого-геохимична характеристика на нискометаморфни скали между Родопите и Средногорието.

Научен ръководител: Доц. д-р Златка Чернева

Десислава Рачева

dessi.racheva@gmail.com

Тема на дисертацията: Молибденовите орудявания в района на с. Паничерево, Сърнена Средна гора

Научен ръководител: Доц. д-р Василка Младенова

Яна Кънчева

janakuncheva@gmail.com

Тема на дисертацията:  Минерали вектори на Cu-порфирни и Au-епитермални системи

Научен ръководител: Проф. д-р Камен Богданов

23135081_10215238571704583_30332390_o
Иван Крумов

ivan.d.krumov@gmail.com

Тема на дисертацията: Пространствени закономерности в разпределението на молибденовата минералзация в медно-порфирното находище Елаците

Научен ръководител: Проф. д-р Камен Богданов