Мултимедиен център

Мултимедийният център е оборудван с мултимедийна техника и съвременни високопроизводителни компютри с инсталирани лицензирани програмни продукти за нуждите на учебния процес и научно-изследователската работа. Всички компютри са свързани в локална мрежа, структурирана в йерархични нива, чрез която се доставя високоскоростен кабелен и безжичен интернет. По този начин центърът позволяват провеждането на упражнения, семинари и кратки курсове в областта на IT, GIS и 3D моделиране на находища и изчисляване на техните запаси.

Оборудване:


12 бр. Висок клас компютри
2 бр. Лаптопи
2 бр. Цветни принтера
1 бр. Скенер А3 формат
1 бр. Дигитален проектор
1 бр. Озвучителна система
1 бр. Дигитална видео камера
1 бр. Дигитален фотоапарат

Лицензиран софтуер:
Windows 7 64-bit
Microsoft Office 2016
MapInfo Pro 2016
Discover 3D Pro 2015
Leapfrog Geo 4.0
Petrel 2016.3

Отговорник: д-р Данаил Йовчев
E-mail: dyyovchev@gea.uni-sofia.bg