Технически екип
Камелия Недкова-Петрова

Секретар
Стая: 72
Тел.: 02 9308 255
kameliya@gea.uni-sofia.bg

Петя Боева

Химическа лаборатория за анализ на геоложки материали
Стая: 78
Тел.: 02 9308 495
p_h_boteva@abv.bg

Веселина Накова

Лаборатория по Ренгеноструктурен анализ
Стая: 45
Тел.: 02 9308 408
vnakova@gea.uni-sofia.bg

 

Стефан Стефанов

Лаборатория за изработка на микроскопски препарати
Стая: 206
Тел. 029308 589

 

Диана Никодимова

Лаборатория за подготовка на проби за анализ
Стая: 207A
Тел. 029308 403
dianabn@gea.uni-sofia.bg

Теодора Билярска

Уредник на Музея по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
Тел.: 029308 312
min_museum@gea.uni-sofia.bg

 

Анка Русинова

Минералог към Музея по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми
Тел.: 029308312
tamanni@yahoo.com