Учебна практика: Основи на геологията и Минералогия

Целта на учебната практика по Основи на геологията и Минералогия е студентите да наблюдават скалите и минералите в тяхното място на образуване, за да могат да свържат реалната геоложка обстановка с произхода на минералите и процесите, довели до тяхното образуване. Освен това се обръща внимание и на екзогенните процеси, развити след образуването на скалите и минералите до сега.

За тази цел се използват следните средства: маршрутът включва различен тип находища с характерни минерали. На всяко разкритие студентите получават обща информация за вместващите скали и геоложките процеси, след което те самостоятелно събират минерали и ги характеризират с помощта на преподавателите.

В края на практиката студентите ще са наблюдавали на мястото на образуването им около 50-60 минерала. Те ще познават техните парагенези и характерни морфоложки особености и ще знаят основните им характеристики. Всеки студент изготвя колекция от намерените минерали.

Практиката завършва с отчет, написан въз основа на наблюдаваните скални комплекси и минералите, образувани в тях.

ЕКСТ кредити – 2

Галерия от учебната практика