8-Валентин Владимиров
Гл. ас. д-р Валентин Владимиров
Полезни изкопаеми, Търсене и проучване, Минерална икономика, Петрофизика, Минно дело, Геостатистика, Математична геология

Кабинет: 72

Тел.: 02 9308 255

Emailvalentin@gea.uni-sofia.bg