11-Милена Георгиева
Гл. ас. д-р Милена Георгиева
Метаморфна пертология, Геохимия

Кабинет: 70

Тел.: 02 9308 552 

Emailmilena@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2000 – 2004 г. – докторант, Геологически институт, БАН, Тема: Геохимични критерии за корелация на ортогнайси от Централните Родопи, научен ръководител: доц. Златка Чернева

1992 – 1997 г. – Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Геохимия

Научни интереси:
Геохимия
Метаморфна петрология

Членство:
Българско Геологическо Дружество

Гл. ас. д-р Милена Георгиева преподава по следните предмети: