12-Стефка Денчева
Гл. ас. д-р Стефка Денчева
Минералогия и Кристалография

Кабинет: 73

Тел.: 02 9308 256  

Emailzaneva@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2007 г. – Доктор по Минералогия и Кристалография, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”: „Експериментално изследване на генезиса на природни слоисти двойни хидроксиди“, научен ръководител: проф. Георги Киров

2002 г. – Мaгисър по Геохимия, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”: „Образуване на минерали от хидроталкитовата група от твърди предшественици“, научен ръководител: проф. Георги Киров

2000 г. – Бакалавър по Геология, Софийски Университет ”Св. Климент Охридски”

1994 г. – Средно образование – НПМГ “Акад. Л. Чакалов” – специалност математика

Научни интереси:
Кристалометрия
Гемология
Термодинамично и експериментално моделиране на природни процеси
Анионни глини
Слоисти двойни хидроксиди – генезис, кристална структура и минерали

Членство:
Българско Геологическо Дружество
Българско Минералогическо Дружество
Българско Кристалографско Дружество

Гл. ас. д-р Стефка Денчева преподава по следните предмети: