4-Филип Мачев
Проф. д-р Филип Мачев
Метаморфна петрология, Петрология на гранитоиди, Петрология на метабазити

Кабинет: 66

Тел.: 02 9308 295

Emailmachev@gea.uni-sofia.bg

Образование:

2006 – 2007 г. – Женевски Университет – Изотопно датиране и геохимична характеристика чрез U-Pb, Rb-Sr, and Sm-Nd системи.
1990 г. – Докторска степен МГУ „М.В.Ломоносов“, Москва. Тема на доктората – „Петрология на Централнопиринския плутон (НРБ)“
1982 г. – Магистър, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност Геология

Научни интереси:
Петрология и геохимия на гранитоиди
Петрология на високобарични скали
Алпийска геодинамика и метаморфизъм

Членство:
Българско Геологическо Дружество

Проф. д-р Филип Манчев преподава по следните предмети: