Катедра "Минералогия, петрология и полезни изкопаеми"

Ако обичате природата и динамичната работа, вие сигурно ще харесате, както обучението, така и реализацията, избирайки специалност „Геология“!

Студентите, завършили специалност „Геология“, имат много възможности за работа, както у нас, така и по света. Много студенти, получили дипломите си в катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, работят като геолози към наши и чуждестранни компании за търсене и добив на полезни изкопаеми с дейност в България, като: Dundee Precious Metals, Трейс Рисорсиз ЕООД, Асарел-Инвестмънт ЕАД, Асарел-Медет АД, Елаците-Мед АД, Геотехмин, ГОРУБСО-Кърджали АД, Каолин АД, Евротест Контрол ЕАД и други, и света – Африка, Азия, Южна Америка, Австралия и др.

Геолози работят и към фирмите, които изграждат магистралите, метрото и жилищни сгради. Студентите с академическа насоченост се реализират към научните институти, геоложки лаборатории и в нашия университет.

Обучението в специалност „Геология“ се осъществява в рамките на Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в две катедри: „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ и „Геология и палеонтология“. Студентите имат възможност да придобият висше образование по специалност Геология в две квалификационни нива: Бакалавър и Магистър.

Обучението в бакалавърската степен е с много практически обучения и теренни практики и през четирите години на обучение.

В магистърската степен студентите се профилират съобразно техните интереси в магистратурите, които ще намерите на нашия сайт.

Докторската степен като трета степен на обучение е за хората, които желаят да придобият научна степен и да се реализират в научни институти или в университета.

Академичният състав на катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ провежда научни изследвания в следните направления:

  • Минералогия (Гемология)
  • Петрология (метаморфна и магмена)
  • Литология
  • Геохимия
  • Полезни изкопаеми и околна среда

По инициатива на колегията се провеждат редица научни срещи, лекции и презентации на български и чуждестранни учени и фирми.

За нуждите на студентите и изследователите, работещи в катедрата, са осигурени редица удобства като библиотекамултимедиен центърлаборатории и учебни бази.

Обучение по Геология в рамките на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда от д-р Боне Баев още през учебната 1891/92 г. в Отдела по естествена история. В средата на 30-те години проф. Стефан Бончев създава първата докторантска институция в Софийския университет.

През учебната 1946/47 г., геоложката колегия от бившия Природо-матeматически факултет отделя специалност „Естествена история“, с което се създава първообраза на новата университетска специалност „ГЕОЛОГИЯ“.

В направленията Минералогия, Петрология, Геохимия, Литология, Полезни изкопаеми са работили учени като акад. Страшимир Димитров, акад. Иван Костов, проф. Георги Бончев, проф. Наум Николов, проф. Цоню Димитров, проф. Мария Желязкова, проф. Веселина Бресковска, проф. Георги Атанасов, проф. Грета Ескенази, проф. Васил Вергилов, проф. Божидар Маврудчиев, проф. Борис Кольковски, проф. Борислав Каменов, проф. Боян Алексиев, проф. Иван Борисов, проф. Георги Киров, проф. Мария Стефанова, доц. Михаил Малеев, доц. Атанас Атанасов, доц. Евелина Джурова, доц. Кръстина Колчева и много други изключителни преподаватели-педагози и учени геолози.