Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology

Ако обичате природата и динамичната работа, вие сигурно ще харесате, както обучението, така и реализацията, избирайки специалност “Геология”!

Студентите, завършили специалност “Геология”, имат много възможности за работа, както у нас, така и по света. Много студенти, получили дипломите си в катедра “Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”, работят като геолози към наши и чуждестранни компании за търсене и добив на полезни изкопаеми с дейност в България, като: Dundee Precious Metals, Трейс Рисорсиз ЕООД, Асарел-Инвестмънт ЕАД, Асарел-Медет АД, Елаците-Мед АД, Геотехмин, ГОРУБСО-Кърджали АД, Каолин АД, Евротест Контрол ЕАД и други, и света – Африка, Азия, Южна Америка, Австралия и др.

Геолози работят и към фирмите, които изграждат магистралите, метрото и жилищни сгради. Студентите с академическа насоченост се реализират към научните институти, геоложки лаборатории и в нашия университет.

Обучението в специалност “Геология” се осъществява в рамките на Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в две катедри: “Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” и “Геология и палеонтология”. Студентите имат възможност да придобият висше образование по специалност Геология в две квалификационни нива: Бакалавър и Магистър.

Обучението в бакалавърската степен е с много практически обучения и теренни практики и през четирите години на обучение.

В магистърската степен студентите се профилират съобразно техните интереси в магистратурите, които ще намерите на нашия сайт.

Докторската степен като трета степен на обучение е за хората, които желаят да придобият научна степен и да се реализират в научни институти или в университета.

The education in Geology is taking place at the Faculty of Geology and Geography. The academic staff is organized in two Departments: Geology and Paleontology; and Mineralogy, Petrology and Economic Geology.
The students create their own profiles by accumulating ECTS credits according to the available list of courses. For further information, visit Sofia University website.
Accommodations and studentships are the same as described in the Sofia University website.

Research fields of the academic staff in our Department are Mineralogy, Petrology, Lithology, Geochemistry, Economic Geology and Environmental study.

The scientists and the students in the Department use a wide range of facilities and laboratories, library and multimedia center.

The Geology course started in 1891/92 under the supervision of Dr. Bone Baev in the Natural History Department. In the mid-30s, Prof. Sefan Bonchev established the first doctoral institution in the University of Sofia.

In 1946/47, the geologists in the Faculty of Natural and Mathematical Sciences created for the first time the degree course Natural History, which is to be considered as the “parent” of the present Geology course.

The department has now traditions in the areas of Mineralogy, Petrology, Geochemistry, Lithology, Economic Geology and Environmental Study, established by scientist like Acad. Strashimir Dimitrov, Acad. Ivan Kostov, Prof. Georgi Bonchev, Prof. Naum Nikolov, Prof. Tzoniu Dimitrov, Prof. Maria Jeliazkova, Prof. Vesselina Breskovska, Prof. Georgi Atanasov, Prof. Greta Eskenazi, Prof. Vassil Vergilov, Prof. Bojidar Mavrudchiev, Prof. Boris Kolikovski, Prof. Borislav Kamenov, Prof. Boian Aleksiev, Prof. Ivan Borisov, Prof. Georgi Kirov, Prof. Maria Stefanova, Assoc. Prof. Mihail Maleev, Assoc. Prof. Atanas Atanasov, Assoc. Prof. Evelina Dzhurova, Assoc. Prof. Krustina Kolcheva and many other geologists.